مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرصت های رشد

با فرض بازار سرمایه کامل ،ارزش هر شرکت از ساختار سرمایه مستقل می باشد اما با در نظر گرفتن فرصت های رشد وضعیت متفاوتی رخ می دهد . در شرکت هایی با رشد بالا ، اهرم با ارزش شرکت ارتباط معکوس دارد و شرکت هایی با رشد پایین با ارزش ارتباط مستقیمی دارند(کایفنگ[1]،2000،102) و (شاهرخی،1385 ، 17) عقیده کلی بر این می باشد که شرکت های دارای فرصت رشد بالاتر به دلیل آینده روشن تر و سهولت دسترسی به بازارهای تامین سرمایه و نیز دارا بودن اکثر شرکت ها از(( ظرفیت ذخیره وام)) در وضعیت کنونی ، از اهرم بیشتری نیز بهره گیری خواهند نمود(سینائی ،1386 ، 70)(هامپتون [2]،1990، 56).

7-2-2-6-2- حجم فروش

  الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران اکثراً تابع مستقیم متغیر هایی نظیر اندازه دارایی های ثابت شرکت ، حجم فروش و سودآوری آن می باشد . به بیانی دیگر در بورس اوراق بهادار تهران ، شرکت هایی که از لحاظ حجم فروش (خواه از لحاظ دارایی ها خواه از لحاظ درآمد فروش ) بزرگترند بیشتر به بدهی اتکا می کنند (باقرزاده ،1382،58) (مشایخ و شاهرخی ،1385، 17).

 

8-2-2-6-2- کسری مالی

 ساندرا و مایرز ، در مطالعه ی خود از ساختار سرمایه ، متغیر کسری مالی را بعنوان یک عامل بسیار مهم و تاثیر گذار بر ساختار سرمایه معرفی کرده اند . نحوه محاسبه کسری مالی به شکل زیر می باشد (نمازی و حشمتی ،1386 ، 148).

فرمول شماره 4-2 کسری مالی

 

DEF= کسری مالی            = تغیرات حقوق صاحبان سهام           =تغیرات بدهی

 

9-2-2-6-2- بازده سهام

 با در نظر داشتن اهمیت بازده های سهام در تغیرات نسبت های بدهی ، این متغیر به عنوان یکی از عوامل مهم در پژوهش در نظر گرفته می گردد .

بازده سهام نشانگر تغیرات ارزش بازار سهام بنگاه به علاوه عایدی سهم آن تقسیم بر ارزش بازار اول دوره آن می باشد ( نمازی و حشمتی  ،1386 ، 149).

 

10-2-2-6-2-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

راجان و زینگالس در سال 1995 یک ضریب منفی را در رگرسیون های اهرم ارائه می کنند ، در حالی که فاما و فرنچ[3](2002)  به ضریب مثبت دست یافته اند . گوپتا[4](1969) ارتباط ای مثبت را بین رشد و اهرم ، پیش بینی می کنند او اظهار می دارد که توانایی بالا در تحصیل سریع بدهی انعطاف پذیری مالی مطلوبی را برای شرکت هایی که هدفشان رشد شرکت می باشد فراهم می آورد . ضمناً معمولاً بدهی ، بازده حقوق صاحبان سهام سود هر سهم شرکت های در حال رشد را کاهش نمی دهد . بارتون و گوردون [5] (1988) به این نکته تصریح می کنند که وام دهندگان تمایل به وام دهی بر مبنای دورنمای آتی شرکت ها دارند و در عین حال ممکن می باشد تمایل مدیران عالی [6] به رشد زیاد مستلزم وجوهی مازاد بر آن چیز که که از طریق منابع داخلی ایجاد می گردد باشد و پس ممکن می باشد مایل به انعقاد قراردادهای بدهی باشند( صلواتی و رساییان، 1386 ، 147).

 

[1]-Kaifeng

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]-Hampton

1-Fama and French

2-Gupta

3-Barton , s.l and Gordon

4-Top Management

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-  مطالعه و شناخت مؤلفه ها و عوامل موثر بر ساختارسرمایه شرکت ها

2-  مطالعه ارتباط میان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکتها

3- ارایه یک شاخص جدید به نام شکاف نقدینگی برای اندازه گیری نقدینگی اوراق بهادار که مورد بهره گیری سرمایه گذاران و محققین قرار می گیرد

پایان نامه مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری