عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

نقدشوندگی

در مواقعی که سهام از نقدشوندگی بالایی برخوردار می باشد هزینه انجام معامله کاهش پیدا می کند و شرکت هایی که نقدشوندگی سهامشان بالاست تمایل دارند که اهرم مالی پایین تری داشته باشند(ساندرا مرتال ومارک لیپسون[1]، 2009،611) این نتایج با نتایج پژوهش وستون و دیگران [2](2005) فریدر و مارتل [3](2006) مطابقت دارد  یافته های تجربی جدیدکه مبتنی بر تئوری های مالی جدید(مالی رفتاری) می باشد نشان دادند که سرمایه گذاران، سهام  نقد شونده را به دلیل هزینه معاملات کمتر به سهام دیگر ترجیح داده و حاضرند برای آن سهام، صرف بیشتری پرداخت نمایند و وازآنجایی که  بین نقدشوندگی سهام و هزینه انجام معاملات  ارتباط هست و هزینه سرمایه تابعی از ساختار سرمایه می باشد پس انتظار می رود نقدشوندگی بر ساختار سرمایه تاثیرگذار باشد

سرمایه گذاران یا فروشندگان برای معامله در بازار متحمل هزینه های می شوند که به آن هزینه معاملات گفته می گردد این هزینه ها تحت تاثیر، اندازه نقدشوندگی می باشد در این ارتباط (آمیهود  مندلسون[4]،2008 ،2) اظهار داشتند که تمامی هزینه های مبادله سهام که توسط خریدار و فروشنده پرداخت می گردد جزء هزینه نقدشوندگی می باشد که در نبود نقدشوندگی کامل رخ می دهد. . بدین ترتیب در نقدشوندگی پائین، هزینه معاملات بیشتر شده و از این طریق هزینه سرمایه افزایش می یابد .که این امر منجر به ایجاد ارتباط بین نقدشونگی سهام و ساختار سرمایه می گردد

هزینه های معاملات که در نقدشوندگی پایین رخ می دهد را می توان در 3 طبقه قرار داد: (بذرافشان ،1388،31-28)

الف- هزینه معاملات مستقیم(دلال)

 هزینه معاملات مستقیم به عنوان بارزترین هزینه های فرایند معاملات می باشد مانند دستمزد کارگزاران (دلال) [5]،حق الزحمه مبادله [6] و مالیات [7] انجام معامله می باشد.همچنین بایستی اظهار داشت که خریداران سهام مجموع چنین هزینه های که برای فروش و نگهداری اوراق بهادار علاوه بر هزینه خرید متحمل خواهند گردید را به عنوان هزینه معاملات مستقیم در نظر می گیرند. (رز و همکاران [8]، 2008،358) (آمیهود و مندلسون[9]،2008 ،4-2).

ب- هزینه اثر قیمتی [10]

اثر قیمتی بیانگر امتیاز قیمتی در فرایند انجام معامله می باشد یعنی اندازه صرفی که هنگام خرید یا اندازه تخفیفی که در هنگام فروش به دلیل شرایط معامله متحمل می شویم را هزینه اثر قیمتی می نامیم(همان منبع  ،32) این امتیاز قیمتی در سه صورت به وجود می آید که در زیر به تشریح آن می پردازیم عامل اول تاثیر گذار بر اثر قیمتی، فشار تقاضا [11] و ریسک نگهداری [12]موجودی می باشد . فشار تقاضا به دلیل عدم حضور خریداران و فروشندگان در تمام زمانها برای انجام معامله در بازار می باشد یعنی اگر دارنده اوراق سهام به فروش فوری نیاز داشته باشد طبیعتا خریداران بلافاصله برای انجام معامله در دسترس نمی باشند در اینجا بازارگردانها با در نظر داشتن پیش بینی فروش اوراق بهادار درآینده سهام را خریداری می نمایند. و با دریافت حق الزحمه به مبادله سهام بین دو طرف می پردازد. و همچنین اگر بازارگردانها، سهام خریداری را بیشتر از یک روز نگهداری نمایید در بین مدت زمان خرید و فروش سهام متحمل ریسک کاهش قیمت می شوند که به آن ریسک نگهداری موجودی می گویند بازار گردانها برای تحمل این ریسک به پاداش و سود بالاتری نیاز دارند که خریداران و فروشندگان در نهایت متقبل این هزینه خواهند گردید(آمیهود و مندلسون[13]،2008 ،4-2).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عامل دیگری که به اثر قیمتی و اندازه هزینه معاملات تاثیر می گذارد اطلاعات پنهانی می باشد معاملات اوراق بهادار به سبب امکان کسب اطلاعات پنهانی توسط یک طرفه معامله، پرهزینه تر می گردد(چن و همکاران [14] ،2008،5-2)( فخاری و فلاح محمدی ،1388،1) برای مثال فرض کنید تعدادی خریدار با اطلاعاتی که نشان دهنده افزایش قیمت سهام می باشد به خرید تعداد زیادی سهام به قیمت جاری بازار مبادرت می نمایند در این حالت دارندگان سهام با در نظر داشتن افزایش مقدار فروش و با فرض منطقی اینکه معامله گران یا بازارگردانان با علم بر رشد قیمت فروش سهام در آینده به خرید سهام مبادرت می نمایند، ترجیح داده سهام خود را نگهداری نموده یا با صرف یا قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار به فروش سهام بپردازند به همین صورت،در حالت وجود اطلاعات پنهانی منفی درمورد نزول قیمت سهام ، دارندگان سهام تمایل زیادی به فروش خواهند داشت در این حالت خریداران تنها با تخفیف ، حاضر به انجام معامله خواهند بود. بدین ترتیب هر چه اندازه ابهام در مورد وضعیت آتی سهام بیشتر باشد اندازه اثر قیمتی وهزینه  نگهداری موجودی زیادتر شده که در مجموع هزینه معاملات افزایش خواهد پیدا نمود. (آمیهود و مندلسون[15]،2008 ،3). آمیهاد و مندلسون 2006 عقیده دارند به گونه بالقوه بین دو طرف معامله عدم تقارن اطلاعاتی هست زیرا هر معامله گر خواهان حداکثر مزیت و سود در انجام معامله هستند و با کسب اطلاعات مخفی این امر را تحقق می بخشند .

عامل سومی که بر اثر قیمتی اثرگذار می باشد اندازه حجم معامله می باشد برای مثال فرض کنید معامله گر به جای فروش 1000 سهم اندازه 100000 سهم به فروش برساند در اینجا بازارگردان که تمایل خرید این سهام را دارد ریسک فراتری را خواهد پذیرفت اول اینکه اندازه زیادتری وجه نقد بایستی پرداخت کند که تهیه وجه نقد زیاد به راحتی امکان پذیر نیست دوم اینکه اگر معامله گر دارای اطلاعات پنهانی خاصی درمورد سهام باشد بدین ترتیب بازرگردان ریسک از دست دادن حجم زیادی پول را خواهد داشت (رز و همکاران [16]،2008،359-358)بر مبنای علت های منطقی بالا بازارگردان برای تحمل این ریسک بیشتر، پاداش بیشتری طلب می کند و بدون تخفیف بیشتر حاضر به انجام معامله نخواهد بود.

5-Sandra Mortal& Marc Lipson

[2]-Wetson et al

[3]-Frider & Martel

[4]-Amihud & Mendelson

[5]-Brokerage commissions

[6]-Exchange fees

[7]-Taxes

[8]-Rose et al

[9]-Amihud & Mendelson

[10]-Price – impact  costs

[11]-demand pressure

[12]-Inventory risk

[13]-Amihud & Mendelson

[14]-Chen et al

[15]-Amihud & Mendelson

[16]-Rose et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-  مطالعه و شناخت مؤلفه ها و عوامل موثر بر ساختارسرمایه شرکت ها

2-  مطالعه ارتباط میان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکتها

3- ارایه یک شاخص جدید به نام شکاف نقدینگی برای اندازه گیری نقدینگی اوراق بهادار که مورد بهره گیری سرمایه گذاران و محققین قرار می گیرد

پایان نامه مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه مطالعه ارتباط نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری